ProCall Predictive Cloud Dialer

Another level dialing.

ProCall Predictive Cloud Dialer

Zasićeni ste ručnim biranjem agenata koje oduzima puno vremena? ProCall dialer radi sa algoritmima koji automatski biraju brojeve, tako da će se "zvonjenje" odvijati na dialeru, samo kupci koji se zaista jave na telefon će biti proslijeđeni agentu.

Na ovaj način iskorištavate puno radno vrijeme zaposlenika, koji će sada imati puno veće vrijeme stvarnog razgovora, a samim tim povećavate učinak agenta koji ide u prilog zadovoljnog radnika i zadovoljne kompanije.

Predictive Dialer

Pojam Predictive Dialer (engl. Prediction – Predviđanje), mogao bi se prevesti kao računar za biranje sa sposobnošću predviđanja. Predictive Dialer je osmišljen sa ciljem smanjenja troškova i povećanjem prometa kompanije.

Najveći problem današnjih kompanija jeste nedostatak vremena, ili u najgorem slučaju, nedovoljna iskorištenost radnog vremena njihovih uposlenika. Tako ljudi koji rade, npr. telefonski marketing ili telefonsko anketiranje, troše puno vremena na biranje i čekanje da se neko od klijenata javi na telefon. Tako, npr., mnogi uzimaju liste potencijalnih kupaca, te svaki od tih brojeva ručno unose u telefon, te onda čekaju da se neko javi na telefon. Ukoliko uzmemo listu kojoj je konverzija (broj telefona koji je postao potencijalni kupac, odnosno na koji se neko javio) 50%, ili manja, te pozivanjem brojeva iz te liste, tek na svaki drugi ili treći broj će se zaista javiti čovjek (što je u danjašnje vrijeme lijep procenat), uposlenik kompanije će i kod takvih brojeva potrošiti najmanje minutu pozivajući taj broj, te čekajući da se neko javi, na kraju prekinuti, itd. U ovom slučaju je, da bi uposlenik, uopće, došao do nekoga s kim može razgovarati u prosjeku potrošio preko 2 minute.

Ovdje se već javlja drugi problem. Onog momenta kada ostvarimo konverziju adrese, odnosno, dobijemo na telefon nekoga s kim možemo razgovarati, često nećemo postići naš krajnji cilj, da pridobijemo tu osobu kao kupca naših proizvoda ili korisnika naših usluga. Ukoliko imate jako dobar proizvod, za kojim lahko možete probuditi interesovanje potencijalnog kupca, to i dalje ne znači da to svakome možete “prodati”. Kontakti koji se jave na telefon, vrlo često nemaju vremena da razgovaraju, na prvu pokazuju nezainteresovanost, ne dozvoljavaju Vam da uopće počnete pričati o svom proizvodu, itd.

Uzet ćemo kao primjer prosječno dobru listu kontakata gdje će tek svaki deseti kontakt koji vam se javi na telefon zaista dopustiti da mu nešto kažete. U ovom slučaju ste izgbili preko 20 minuta između 2 kontakta kojima možete započeti priču. U sat vremena imate 3 potencijalna kupca, a koliko će njih zaista kupiti Vaš proizvod, to je već druga priča. Ako uzmemo da Vaš uposlenik treba da telefonira danas 7 sati, on je ostvario vezu sa 21 kontaktom koji će htjeti da ga sasluša, a u biranju i čekanju je potrošio više od polovine svog radnog vremena.

Još veći problem su kompanije koje rade anketiranje neke ciljne grupe ljudi. Ako za 8 sati Vaš uposlenik danas anketira 20 ljudi, onda Vam ta anketa, u većini slučajeva, ništa ne znači.

Ovdje na snagu stupa Predictive Dialer, koji je jedna od komponenti našeg rješenja za ostvarivanje telefonskog kontakta. Prije nego pređemo na priču o predictive dialer-u, napisat ćemo par riječi o power dialingu. Ovdje se riješio problem sa čekanjem agenata, ali se pojavio drugi veliki problem, pa se predikcija, na kraju, pokazala kao najefikasniji način biranja.

Power Dialing je osmišljen da se uposleniku pripremaju kontakti prije nego on završi razgovor sa prethodnim. Tako je moguće podesiti da u toku razgovora server bira 3, 4 ili više brojeva, na koji će se sigurno neko javiti, te taj poziv proslijediti uposleniku čim završi razgovor sa prethodnim konaktom. Uštedili smo vrijeme biranja i čekanja da se neko javi na posao koje je do sada radio sam uposlenik. Međutim, kao što i sami pretpostavljate, dolazi do drugog velikog problema, a to je: Šta ako podesim da mi server (dialer) bira 4 kontakta za uposlenika koji je u razgovoru, i sasvim slučajno – a vrlo moguće – na telefon se jave 4 konakta. U tom slučaju će jedan razgovor biti proslijeđen uposleniku, a 3 kontakta “propadaju” (Drop). Ukoliko imate 20 uposlenika, pa vam u jednom momentu propadne 60 ljudi koji su potencijalni kupci, to nije mali broj. Neke od tih brojeva ćemo, naravno, ponovo nazvati i, možda postići rezultat, ali – budimo iskreni – kome se Vi javljate drugi put, ako vas je jednom nazvao i u pozadini se čuo muk?

Predictive dialing je metoda koja je osmišljena da izbjegne probleme manuelnog biranja i power dialinga, odnosno da skrati vrijeme čekanja uposlenika između poziva, a u isto vrijeme da smanji broj “drop-ova”.

Za ovaj cilj su razvijeni razni algoritmi koji prate prosječno vrijeme razgovora uposlenika, konverziju liste koja se poziva, odnosno koliko se često neko javalja a brojeve iz te liste, te na osnovu toga određuje koliko će brojeva birati u određenom momentu. Zbog toga “predictive” - predviđanje koliko brojeva u kojem momentu treba da se okrene.

ProCall Predictive Cloud Dialer posjeduje 3 metode biranja, dakle ne bazira se samo na predikciji, te se, shodno Vašim potrebama određuje metoda biranja.

Preview metoda je najsporija, ali nekada pokazuje najbolje rezultate, u ovom slučaju, uposleniku se na ekranu prikaže kontakt koji je na redu da se poziva, te uposlenik, na osnovu informacija koje mu se prikažu, određuje da li će se taj broj birati ili preskočiti i ostaviti za drugi put. Pored ove metode, naši klijenti, nekada koriste i power dialing metodu koja se koristi u slučaju da Vam nije toliko važno koliko će poziva propasti, nego Vam je u cilju da što više poziva ostvarite u što kraćem vremenskom roku.

Naravno, metoda koja se najčešće koristi, jeste predikcija, najprirodnija je, ne uznemiravate kontakte, a ostvarujete dobre rezultate kod uposlenika, jer samim tim što uposleniku pružite veće vrijeme razgovora, dajete mu šansu da postigne bolji rezultat.

Integrated CRM

ProCall Dialer u sebi ima integrisan CRM (Customer Relationship Manager) koji je podjednako važan kao i sama metoda biranja. Već smo spomenuli jedan od velikih problema sa manuelnim biranjem. Također smo spomenuli i to da uposlenik, na neki način, dobije listu koju treba da telefonira. Međutim, ono što je najvažnije, jeste dispozicija razgovora – treba negdje zabilježiti kako je protekao razgovor, informacije koje smo tražili od klijenta, itd.

Na kraju, sve te liste koje su naši uposlenici telefonirali, treba neko obraditi, i uzvući ono što nas interesuje. Ovo, kao što svi znamo, oduzima puno vremena.

ProCall Dialer, u cilju bržeg obavljanja stvarnog posla, skraćuje vrijeme čekanja na pozive, ali isto tako, skraćuje vrijeme obrade poziva, kao i kranjeg rezultata. Tako se u ovom CRM-u mogu odrediti inputi koje će naši uposlenici tražiti od kontakata, te se isti, vrlo jednostavno zabilježe u toku razgovora sa klijentom. Na kraju poziva se odrede dispozicije – završeci poziva, gdje će naš uposlenik kliknuti na “Zainteresovan”, “Kupio”, “Nije zainteresovan”, “Pogrešan broj”, “Nikad više zvati”, “Nazovi drugi put” itd.

Na kraju dana “jednim klikom” izvlačite sve brojeve sa njihovim završecima i informacijama koje su Vama potrebne, te odmah imate uvid u kvalitet liste koju ste taj dan pozivali, a također, vrlo bitno za spomenuti je i to da ProCall Dialer ima mnogo mehanizama automatizacije, pa možete odrediti koji će se brojevi zvati ponovo, u kojem vremeskom periodu, itd. Pa tako možete odrediti da svi koji su kupili nešto od Vas, da Vam stoje na raspolaganju kada budete nudili sljedeći proizvod, da ga prvo njima nudite, gdje je konverzija na zavidnom nivou.

Full Monitoring

ProCall Dialer ima ogromnu bazu podataka, i svaka akcija se detaljno bilježi, i ostaje trag u bazi. Moguće je podesiti da se svi razgovori, ili samo pojedini, snimaju u audio formatu. Svaki klik od strane uposlenika ili administratora ostaje zabilježen, tako da eventualno traženje i rješavanje bilo kojeg mogućeg problema prestaje biti noćna mora.

Karakteristike

  • Testiran na 100+ uređaja
  • Sigurnost Vaših podataka
  • 100% Up Time
  • Jednostavnost
  • Prilagodljiv Vašim željama i potrebama
  • Maksimalna iskorištenost radnog vremena
  • Odlična veza - bez šumova i smetnji
Koliko agenata može raditi na jednom serveru?

ProCall dialer je cloud baziran server, tako da je prilagodljiv broju agenata, odnosno, rastom broja agenata, mi podižemo performanse servera. Bez ograničenja!

Šta je potrebno za telefoniranje preko ProCall dialera?

U ProCall su integrisani svi servisi koji su potrebni. S Vaše strane potrebno je samo da imate računar (prosječnih performansi), instaliran web browser i slušalice.

Koje su cijene korištenja ProCall dialera?

Cijena korištenja sistema je varijabilna - ovisi o broju uposlenika, količini poziva, da li koristite naš SIP Trunk ili imate vlastiti. Uglavnom je cijena stvar dogovora.

Kako postati naš korisnik?

Sve što Vam je potrebno jeste da nas kontaktirate (online ili telefonom), da nam ukratko pojasnite Vaše potrebe i zahtjeve, i u kratkom Vremenskom roku, Vaša instanca će biti spremna.

Kontaktirajte nas sada!

Uvjerite se i sami zašto uživamo povjerenje desetina zadovoljnih kompanija.

Kontaktirajte nas