ProCall Monitor

Another level Callcenter Monitoring.

ProCall Monitor

Iskustvo nam je pokazalo, kada se probudi takmičarski duh kod agenata, da je učinak puno bolji. Naš monitoring sistem je namijenjen da bude prikazan na ekranima koji je na vidnom mjestu svim agentama kao i uposlenicima koji vode smjenu.

Na monitoru se, u real time-u, na vidi učinak cijelog callcentra kao i učinak svih agenata pojedinačno, poredanih u rang listu, kojom, upravo budimo takmičarski duh, i agenti se počinju natjecati koji će biti u vrhu. Također je prikazano i koliko agenata radi, koliko je na čekanju, te koliko poziva ima na čekanju.

ProCall Monitor

Za potrebe call centara razvili smo poseban monitoring sistem, koji se "kači" na ProCall Dialer, a po potrebi, moguće ga je povezati i na druge dialere. Prilagođen je za sve vrste ekrana (responsive), tako da je rezultate Vašeg Callcentra moguće pratiti preko velikih ekrana na zidu, monitora na računaru, ili preko mobilnog uređaja.

Godine iskustva i istraživanja u radu sa našim klijentima su nam pokazala da je najvažnije u procesu prodaje imati jednostavan, a detaljan pregled učinka radnika pojedinačno, kao i kompletnog call centra. Ovo nije važno samo za management, nego i za svakog radnika ponaosob. Postiže se efekat takmičarskog duha, gdje se svaki radnik bori da postavi referentnu vrijednost koju drugi radnici pobijaju. Na taj način raste učinak, a samim tim i zadovojstvo radnika, te kompanije kao cjeline.

ProCall

  • Testiran na 100+ uređaja
  • Sigurnost Vaših podataka
  • 100% Up Time
  • Jednostavnost
  • Prilagodljiv Vašim željama i potrebama
  • Maksimalna iskorištenost radnog vremena
  • Odlična veza - bez šumova i smetnji
Koliko agenata može raditi na jednom serveru?

ProCall dialer je cloud baziran server, tako da je prilagodljiv broju agenata, odnosno, rastom broja agenata, mi podižemo performanse servera. Bez ograničenja!

Šta je potrebno za telefoniranje preko ProCall dialera?

U ProCall su integrisani svi servisi koji su potrebni. S Vaše strane potrebno je samo da imate računar (prosječnih performansi), instaliran web browser i slušalice.

Koje su cijene korištenja ProCall dialera?

Cijena korištenja sistema je varijabilna - ovisi o broju uposlenika, količini poziva, da li koristite naš SIP Trunk ili imate vlastiti. Uglavnom je cijena stvar dogovora.

Kako postati naš korisnik?

Sve što Vam je potrebno jeste da nas kontaktirate (online ili telefonom), da nam ukratko pojasnite Vaše potrebe i zahtjeve, i u kratkom Vremenskom roku, Vaša instanca će biti spremna.

Kontaktirajte nas sada!

Uvjerite se i sami zašto uživamo povjerenje desetina zadovoljnih kompanija.

Kontaktirajte nas