ProCall CRM

Logistics made easy.

DialerCRM

Ukoliko radite bilo koju vrstu prodaje na našem tržištu, ovo je idealan alat za Vas. Pratite Vaše narudžbe, od momenta prodaje, preko kontrole, pa do samog transporta paketa kupcima, sa mogućnošću printanja faktura i povezivanja na fiskalnu kasu.

Prilikom samog unosa narudžbe, moguće je vidjeti historiju kupca. Veoma pregledni i detaljni izvještaje prodaje.

ProCall CRM

Pored naših alata koji se bave konkretno kontaktom sa klijentima i prodajom, te obradi informacija prije i poslije razgovora, CRM je onaj koji posao dovodi do kraja.

Naravno, radi same efikasnosti i brzine obrade podataka, povezuje se na sve ostale naše sisteme, ali konkretno obnaša funkciju Vašeg logističara. U suštini CRM preuzima posao nakon prodaje - pakovanje i slanje paketa, povrat robe, i sl.

Bez obzira da li logistiku obavljate Vi, ili u te svrhe koristite usluge neke druge kompanije, sa ProCall CRM-om, sve noćne more koje nastaju zbog problema u logistici padaju u vodu. Export narudžbi prilagođavamo Vašim potrebama, ovisno o tome da li to želite imati u printanoj formi, ili povezano na neki drugi software. Nakon svega, očekuju se povratne informacije - da li je paket spakovan, poslan, da li se vratio ponovo na Vašu adresu, kojim razlogom, itd.

Ne dozvolite da informacije o Vašim paketima budu nedostupne, zaboravljene, ili da gubite previše vremena na traženje istih.

dialer.ba

  • Testiran na 100+ uređaja
  • Sigurnost Vaših podataka
  • 100% Up Time
  • Jednostavnost
  • Prilagodljiv Vašim željama i potrebama
  • Maksimalna iskorištenost radnog vremena
  • Odlična veza - bez šumova i smetnji

Kontaktirajte nas sada!

Uvjerite se i sami zašto uživamo povjerenje desetina zadovoljnih kompanija.

Kontaktirajte nas