Professional
Calling
Solutions

Bez obaveznog trajanja ugovora!
Bez instalacije! Bez rizika!
ODMAH SPREMNI ZA RAD!
Kontaktirajte nas
Maksimalna preglednost
Iskorišteno radno vrijeme
Jednostavno korištenje
Odlične performase

ProCall Predictive Cloud Dialer

Zasićeni ste ručnim biranjem agenata koje oduzima puno vremena? ProCall dialer radi sa algoritmima koji automatski biraju brojeve, tako da će se "zvonjenje" odvijati na dialeru, samo kupci koji se zaista jave na telefon će biti proslijeđeni agentu.

Na ovaj način iskorištavate puno radno vrijeme zaposlenika, koji će sada imati puno veće vrijeme stvarnog razgovora, a samim tim povećavate učinak agenta koji ide u prilog zadovoljnog radnika i zadovoljne kompanije.

Pročitaj više

ProCall Monitor

Iskustvo nam je pokazalo, kada se probudi takmičarski duh kod agenata, da je učinak puno bolji. Naš monitoring sistem je namijenjen da bude prikazan na ekranima koji je na vidnom mjestu svim agentama kao i uposlenicima koji vode smjenu.

Na monitoru se, u real time-u, na vidi učinak cijelog callcentra kao i učinak svih agenata pojedinačno, poredanih u rang listu, kojom, upravo budimo takmičarski duh, i agenti se počinju natjecati koji će biti u vrhu. Također je prikazano i koliko agenata radi, koliko je na čekanju, te koliko poziva ima na čekanju.

Pročitaj više

ProCall Management System

Zasićeni ste ručnim biranjem agenata koje oduzima puno vremena? ProCall dialer radi sa algoritmima koji automatski biraju brojeve, tako da će se "zvonjenje" odvijati na dialeru, samo kupci koji se zaista jave na telefon će biti proslijeđeni agentu.

Na ovaj način iskorištavate puno radno vrijeme zaposlenika, koji će sada imati puno veće vrijeme stvarnog razgovora, a samim tim povećavate učinak agenta koji ide u prilog zadovoljnog radnika i zadovoljne kompanije.

Pročitaj više

DialerCRM

Ukoliko radite bilo koju vrstu prodaje na našem tržištu, ovo je idealan alat za Vas. Pratite Vaše narudžbe, od momenta prodaje, preko kontrole, pa do samog transporta paketa kupcima, sa mogućnošću printanja faktura i povezivanja na fiskalnu kasu.

Prilikom samog unosa narudžbe, moguće je vidjeti historiju kupca. Veoma pregledni i detaljni izvještaje prodaje.

Pročitaj više

Kontaktirajte nas sada!

Uvjerite se i sami zašto uživamo povjerenje
desetina zadovoljnih kompanija.

Kontaktirajte nas